Tag: skóra

Jodofory

Czynniki chemiczne, czyli proste związki dezynfekujące.Do czynników chemicznych wykorzystywanych podczas dezynfekcji bez wątpienia zaliczyć można: alkohole (np. etylowy, izopropylowy), kwasy i zasady, utleniacze (woda utleniona i nadmanganiany), barwniki (np. fiolet krystaliczny, zieleń malachitowa), czy sole metali ciężkich (np. rtęci, miedzi). Pomimo ich szerokiego zastosowania okazuje się, że mają one kilka niekorzystnych właściwości. Przykładowo, kwasy i […]