Tag: psychoanaliza

Psychoanaliza

Psychoanaliza, czyli analiza struktur i funkcjonowania aparatu psychicznego człowieka.Tworzenie psychoanalizy rozpoczął Zygmunt Freud w latach dziewięćdziesiątych XIX w. Przedmiotem zainteresowań teorii psychoanalitycznych są siły psychologiczne, świadome i nieświadome, które wyznaczają funkcjonowanie psychiki. Siły te nierzadko wchodzą ze sobą w konflikt, który zabiera energię potrzebną na rozwój jednostki. Na bazie takiego konfliktu może powstać choroba, najczęściej […]