Tag: obiekt

Psychoanaliza

Psychoanaliza, czyli analiza struktur i funkcjonowania aparatu psychicznego człowieka.Tworzenie psychoanalizy rozpoczął Zygmunt Freud w latach dziewięćdziesiątych XIX w. Przedmiotem zainteresowań teorii psychoanalitycznych są siły psychologiczne, świadome i nieświadome, które wyznaczają funkcjonowanie psychiki. Siły te nierzadko wchodzą ze sobą w konflikt, który zabiera energię potrzebną na rozwój jednostki. Na bazie takiego konfliktu może powstać choroba, najczęściej […]

Fobie

Kiedy mowa jest o zaburzeniach lękowych, określeniem bardzo często pojawiającym się w tym kontekście jest fobia. Zaburzenia tego rodzaju polegają na tym, iż u cierpiących na nie osób pojawia się lęk przed rozmaitymi przedmiotami, sytuacjami, zjawiskami i tym podobne. Generalnie rzecz biorąc, wszystkie te czynniki będące przyczyną fobii nie stanowią z obiektywnego punktu widzenia żadnego […]