Fobie

Kiedy mowa jest o zaburzeniach lękowych, określeniem bardzo często pojawiającym się w tym kontekście jest fobia. Zaburzenia tego rodzaju polegają na tym, iż u cierpiących na nie osób pojawia się lęk przed rozmaitymi przedmiotami, sytuacjami, zjawiskami i tym podobne. Generalnie rzecz biorąc, wszystkie te czynniki będące przyczyną fobii nie stanowią z obiektywnego punktu widzenia żadnego niebezpieczeństwa. Szacuje się, iż z powodu rozmaitych fobii cierpi mniej więcej dziesięć procent ludzi na całym świecie. funkcjonuje podstawowy podział fobii, wedle którego wyszczególnia się fobię społeczną określaną także mianem sytuacyjnej oraz fobie specyficzne. Do tych drugich zaliczyć można między innymi fobie przed zwierzętami, krwią, zamkniętymi pomieszczeniami, chorobami i tym podobne. Z kolei w przypadku fobii społecznych pojawia się o chorego lęk przed wykonaniem na oczach innych osób czynności powodującej wstyd i braku umiejętności zapanowania nad nią. Fobie mogą przybierać bardzo rozmaite postaci. Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne kiedyś były określane mianem nerwicy natręctw. Jest to jeden z rodzajów zaburzeń lękowych. Polegają one na tym, że chory ma wiele natrętnych, wręcz obsesyjnych myśli i w podobny sposób się zachowuje. W znakomitej większości przypadków jest to dla pacjentów bardzo przykre, poza tym w zasadniczy sposób utrudnia im normalne funkcjonowanie na co dzień albo też całkowicie je uniemożliwia. Owe powyżej wspomniane myśli odznaczają się bardzo stereotypowym charakterem, a chory jest przekonany, że nie wykonanie określonych czynności sprawi, że przytrafi się coś złego. Ponadto zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne niemalże w prawie każdym jednym przypadku są ściśle powiązane z lękiem – znaczne jego nasilenie zaobserwować można w sytuacjach, kiedy pacjent usiłuje nie wykonywać czynności, o których mowa była powyżej. Paradoksalne w tym wszystkim jest to, że chorzy ludzie mają na ogół świadomość tego, że to, co robią i jak myślą to absurd, ale pcha ich do tego wewnętrzny impuls.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *