Kategoria: Hormony

Jodofory

Czynniki chemiczne, czyli proste związki dezynfekujące.Do czynników chemicznych wykorzystywanych podczas dezynfekcji bez wątpienia zaliczyć można: alkohole (np. etylowy, izopropylowy), kwasy i zasady, utleniacze (woda utleniona i nadmanganiany), barwniki (np. fiolet krystaliczny, zieleń malachitowa), czy sole metali ciężkich (np. rtęci, miedzi). Pomimo ich szerokiego zastosowania okazuje się, że mają one kilka niekorzystnych właściwości. Przykładowo, kwasy i […]

Estrogeny

Estrogeny są hormonami płciowymi. Określane są one mianem hormonów żeńskich, a to z tego względu, iż zdecydowanie najważniejsze są w organizmach kobiet. Nie oznacza to jednakże, że nie są potrzebne również i w męskich organizmach. Jeśli jest ich za mało, mężczyzna może stać się bezpłodny. Estrogeny mają sterydową budowę. Za regulowanie produkcji estrogenów odpowiedzialność ponosi […]

Hormony

Hormonalna terapia zastępcza zmienia stężenia lipidów we krwi, Tym samym przywracając jej korzystne proporcje. Ryzyko wystąpienia choroby wieńcowej obniża się o pięćdziesiąt sześć procent, u kobiet, które stosują estrogeny, niż u tych , które palą papierosy, mają cukrzycę, nadciśnienie, bądź też stężenie cholesterolu. Nadciśnienie tętnicze właściwe jest kiedy występuje około sto dwadzieścia na osiemdziesiąt mm […]

Aminy ivrzedowe

Aminy, czyli organiczne związki dezynfekujące Aminy czwartorzędowe są bardzo liczną grupą związków zbudowanych z azotu i otaczających go różnego rodzaju podstawników. Aminy zawierają w swojej budowie grupę aminową, która jest organiczną pochodną amoniaku. Ich rzędowość jest równa rzędowości atomu azotu. Mogą być cieczami lub ciałami stałymi, zwykle słabo rozpuszczają się w wodzie, co zależy długości […]