Kategoria: Hormony

JodoforyJodofory

Czynniki chemiczne, czyli proste związki dezynfekujące.Do czynników chemicznych wykorzystywanych podczas dezynfekcji bez wątpienia zaliczyć można: alkohole (np. etylowy, izopropylowy), kwasy i zasady, utleniacze (woda utleniona i nadmanganiany), barwniki (np. fiolet

EstrogenyEstrogeny

Estrogeny są hormonami płciowymi. Określane są one mianem hormonów żeńskich, a to z tego względu, iż zdecydowanie najważniejsze są w organizmach kobiet. Nie oznacza to jednakże, że nie są potrzebne

HormonyHormony

Hormonalna terapia zastępcza zmienia stężenia lipidów we krwi, Tym samym przywracając jej korzystne proporcje. Ryzyko wystąpienia choroby wieńcowej obniża się o pięćdziesiąt sześć procent, u kobiet, które stosują estrogeny, niż

Aminy ivrzedoweAminy ivrzedowe

Aminy, czyli organiczne związki dezynfekujące Aminy czwartorzędowe są bardzo liczną grupą związków zbudowanych z azotu i otaczających go różnego rodzaju podstawników. Aminy zawierają w swojej budowie grupę aminową, która jest